Iskopi

Iskopi su osnovni i početni zemljani radovi koji omogućavaju sve ostale zemljane i građevinske radove. Obuhvaćaju procese i zahvate rastresanja ili razaranja prirodne građe prostora u kojem se izvode. U većini slučajeva obuhvaćaju također istovremeno izmještanje iskopanog materijala izvan prostora iskopa.

Naša iskustva obuhvaćaju sve vrste nabrojanih iskopa.

 plitki površinski iskopi humusa ili trošnog površinskog sloja, iskopi u svrhu uređenja ili reklamacije zemljišta

 masovni široki površinski iskopiu okviru nekih građevina hidrotehničkih sustava odnosno iskopi umjetnih jezera, umjetnih vodotoka

 iskopi usjeka, predusjeka i većih zasjeka, iskop manjih zasjeka na kosini terena (iskop tzv. "stepenica" na padinama na kojima se kasnije izvode nasipi)

 iskopi kanala odvodnje, odnosno meloracijskih mreža

 iskopi jaraka i manjih kanala

 iskopi rovova pri izvedbi komunalne infrastrukture i sličnim izvedbama

 iskopi temelja

 iskopi građevnih jama

 posebni iskopi u okviru izvedbe geotehničkih konstrukcija pri temeljenju

 ostale vrste iskopa za potrebe građenjaAdresa

Soši 50 G
52 470 Umag

Pratite nas

Facebook

SPEKTAR GRADNJA@Copyright 2021 -  All right reserved - Created by ProBiz