Izgradnja infrastrukture

Izgradnja infrastrukture (voda, struja, plin, kanalizacija, javna rasveta, energetika), obuhvaća sve radove od eventualnog krčenja i čišćenja terena, preko iskopa, polaganja cijevi, vodova, izrade šahtova, prepumpnih stanica, septičkih jama, najrazličitijih betonaža, saniranja rovova do asfaltiranja terena, postave rubnjaka...

Riječ je zapravo o vrlo različitim izvedbama jer ih uvjetuju:

 obim radova, ovisno da li je riječ o privatnom naručitelju ili projektu od šireg interesa

 prateće i potrebne podizvedbe potrebnih pratećih radova

 tip tla

 konfiguracija terena

 lokalitet - urbana sredina ili van naselja

Ovo je zapravo vrsta radova u niskogradnji gdje smo najviše angažirani. Izvodili smo ih na dosta sasvim različiatih lokacija. Kod svih je izvedbi bitno zadovoljiti tehničke i normativne parametre, kao i zahtjeve samog projekta.

S obzirom na bogato iskustvo i kvalitetne izvedbe odrađenih poslova, uvjereni smo da ćete u slučaju potrebe našim angažmanom postati jedan od naših zadovoljnih klijenata.

Asfaltiranje cesta i postava rubnika, izgradnja prilaznih puteva i cesta

Asfaltiranje cesta, dvorišta, prilaznih puteva okućnici.. .uz postavu rubnika je u našem programu od samog početka rada tvrtke. Moguće je standardno i asfaltiranje tekućim asfaltom.

Pri asfaltiranju, gdje je potrebno, nudimo sve radove koji su potrebni za trajnost asfaltne podloge.

To su npr. 

 dovoz i nasip zemlje sa ravnanjem i nabijanjem

 drenažni radovi i radovi odvodnje oborinskih voda sa izgradnjom šahtova i ostalih objekata


Adresa

Soši 50 G
52 470 Umag

Pratite nas

Facebook

SPEKTAR GRADNJA@Copyright 2021 -  All right reserved - Created by ProBiz