Žbukanje

VANJSKO ŽBUKANJE

Prije samog žbukanja sve površine pripremamo za žbukanje da bi žbuka bolje prionula za zid.

Opeke, betonske površine, betonski i šljako-betonski blokovi, durisol-blokovi dio su zidnih površina na koje se nanosi žbuka, a svaka površina iziskuje poseban pripremni tretman.

UNUTARNJE ŽBUKANJE

 gipsano-vapnena gletana žbuka

 Knauf logorofix - preporučuje se za suhe životne prostore osim kupaona, garaža, podruma i sl.

 vapneno-cementnom žbukom uključivo s postavom kuthin vodilica, a dodatno u kupaonama postava kupaonskih vodilica

 cementna žbuka koja odgovara klasičnoj ručnoj žbuki (cement, vapno, pijesak) - preporučuje se za: kupaone, garaže, podrume i fasade

 dekorativne žbuke (sep, silikatne, razne mozaik štukaturne žbuke, postav štukatura...)

Žbukanje obavljamo na većim i manjim površinama.

Sve izvedbe izvodimo vrhunski kvalitetno, a pri izvedbama koristimo materijale s atestom.Fasade

Profesionalno

Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno, tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

Sve izvedbe izvodimo vrhunski kvalitetno, a pri izvedbama koristimo materijale s atestom.

IZRAĐUJEMO SVE VRSTE FASADA:  stiropor ili demit fasade,  fasade s kamenom vunom,  vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada),  toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom,  toplinski fasadni sustav s pločama te  toplinsko-izolacioni sustavi

Izvodimo sve vrste termofasadne zaštite. Preporučamo kvalitetnu izvedbu omotača oko objekta, što garantira dugotrajnu uštedu velike količene novca, ali i kvalitetniji i zdraviji život kao posljedicu boravka u zadravom, a ujedno i estetski vrlo privlačnom objektu.

Demit fasade

Demit fasada omogućuje uštedu do 60% u troškovima grijanja i smanjuje troškove gradnje zbog tanjih zidova i manjih grijaćih tijela. Izvedba fasade je brza i osigurava ugodne uvjete boravka u prostoru: ljeti hladno, zimi toplo; uz dulji vijek trajanja i ekonomičnije održavanje. Kod kvalitetno izvedenih fasada ne postoji mogučnost gljivica i truljenja u prostoru. Vremenski faktori na demit fasade od stiropora ili od kamene vune nemaju utjecaj. Njihova trajnost je tridesetak godina.

Izrada demit-fasade obuhvaća:

 pripremu zida na koji se postavlja

 postavljanje izolaciijskih ploča od stiropora

 postavljanje zaštitnih mrežica

Nanošenje zaštitnog i dekorativnog sloja. Ploče se lijepe namjenskim ljepilima i fiksiraju tiplama. Cijela površina se pažljivo ravna i nivelira, čime se stvaraju uvjeti za kvalitetno nanošenje sloja i izradu tekstura fasade.

Posebna pažnja se poklanja obradi lukova, rubova i drugih površina, koje zahtijevaju dodatnu obradu. Pored namjenskih mrežica i tipli za obradu rubova, lukova i drugih zahtjevnih površina se koriste namjenski profili. Demit fasade mogu se izvoditi različitim debljinama stiropora, a cokl šine se određuju također u skladu sa postavljenim stiroporom.

Fasade s kamenom vunom

Izolacija fasade nemali je financijski izdatak koji često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Izolacijski materijal je u sustavu fasade najvažnija komponenta koja se sama isplaćuje kroz par godina i gdje se male razlike u cijenama ne mogu usporediti s benefitima koje daje. Fasade od kamene vune su toplinska zaštita za velike uštede.

Za izolaciju fasade je bitno odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo. Fasadna izolacijska ploča od kamene vune ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade:

 toplinska zaštita i ušteda

 protupožarnost - proizvodi od kamene vune spadaju u najvišu kategoriju (klasu) negorivosti A1, čime se ostvaruju najviši standardi sigurnosti objekata u slučaju izbijanja požara

 paropropusnost - kamena vuna je i do 60 puta paropropusnija od drugih izolacijskih materijala

 zvučna zaštita - zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava apsorbiranje zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći

 elastičnost - kamena vuna kao elastičan materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tuče) i sposobnost amortiziranja udaraca

 otpornost na kemikalije i insekte - kamena vuna je otporna na kemikalije i insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima

 stabilnost i trajnost - kamena vuna je izuzetno stabilna kod visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama. Ne stari, ne drobi se niti raspada. Time se osigurava cijeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova

 povrat investicije u izolaciju fasade od kamene vune - parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potrošnja energenata, a time i povrat investicije uložene u toplinsku izolaciju zgrade

Adresa

Soši 50 G
52 470 Umag

Pratite nas

Facebook

SPEKTAR GRADNJA@Copyright 2021 -  All right reserved - Created by ProBiz